Basistraining Jobmaatjes ReconnAct

De training van de jobmaatjes is bedoeld om hen de noodzakelijke basisvaardigheden te verschaffen om effectief in te kunnen spelen op de situatie van de werkzoekende.


Het trainingsprogramma heeft een sterk praktisch karakter: doen, ervaren, oefenen en verwerken. Aanvullend op deze basistraining worden regelmatig intervisie-bijeenkomsten gehouden om met elkaar de ervaringen te bespreken en van elkaar te leren.

De basistraining heeft het volgende programma:

 • Kennismaking met elkaar
 • Introductie ReconnAct en Maatjesprojecten
 • Voor wie word je een jobmaatje?
 • Achtergronden, inzichten en voorbeelden uit de praktijk
 • Wat doet een jobmaatje?
 • Wat kun je doen en waar trek je de grens?
 • Vertrouwen krijgen
 • Communicatieve vaardigheden
 • Kwaliteiten en Valkuilen
 • Oefenen van concrete praktijksituaties (rollenspel)
 • Informatie over procedures en werkwijze o.a. met gemeente
 • Beantwoording vragen
 • Afronding en evaluatie

Organisatie

De Maatjestraining wordt verzorgd door een ervaren maatjestrainer.

De Basistraining wordt georganiseerd in Soesterberg, tenzij er in een bepaalde plaats voldoende belangstelling bestaat waardoor het lokaal kan worden georganiseerd.

Voor de deelnemers is deze training, inclusief lunch, gratis.