De werkmethode van ReconnAct op een rijtje

ReconnAct werkt met een werkmethode die succesvol werkt.

1.   Informatie

ReconnAct informeert geïnteresseerde gemeenten en andere organisaties over de mogelijkheden van een lokaal Job- en ZZP-Maatjes project. Ook via de website, social media, banners, flyers en folders kunnen geïnteresseerden informatie ontvangen.

2.   Bijeenkomsten voor potentiële Kwartiermaker

Elk lokaal project start altijd met een kwartiermaker. Reconnact organiseert regelmatig (4x per jaar) informatiebijeenkomsten voor kwartiermakers, waarin zij op weg geholpen worden in hun eigen gemeenten een Maatjesproject te starten.

3.   Projectleiding

Als in een gemeente een Jobmaatjes project kans van slagen heeft en er fondsen zijn geworven,  kan een lokale projectleider (mogelijk is dat de kwartiermaker, maar  dat kan ook een ander zijn) starten met  het opzetten van het lokale project. ReconnAct geeft daarbij ondersteuning.

4.   Proces

Gedurende het project onderhoudt de projectleider contact met de Maatjes, bespreekt de voortgang met de lokale stakeholders, zorgt dat er over het project gecommuniceerd blijft worden en is er contact met lokale en regionale werkgevers.  Projectleiders blijven altijd in contact met de ReconnAct organisatie.

5.   Resultaat

Een project wordt afgesloten na de overeengekomen periode (meestal 12 maanden) met een rapportage over de gevolgde werkwijze en de resultaten van het project.