Beleid / Financieel

Op deze pagina vindt je alle informatie over het beleid en financiele verantwoording van ReconnAct.

Beleid van ReconnAct

ANBI status

ReconnAct heeft de ANBI-status, d.w.z. dat ReconnAct door de belastingdienst erkend is als organisatie die het algemene nut beoogt. Giften van derden kunnen dan ook onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.  Klik hier voor de status check