Ik wil een bedrijfsmaatje

Zittend personeel

U heeft werknemer(s) die door verschillende oorzaken een tijdje minder functioneert. Hier kunnen persoonlijke, maatschappelijke of bedrijfsmatige oorzaken aan ten grondslag liggen. Onze bedrijfsmaatjes kunnen in zo’n situatie als onafhankelijke begeleider en/of klankbord dienen voor u werknemer(s). Door de onafhankelijkheid van het bedrijfsmaatje bied u uw werknemer(s) om de desbetreffende oorzaak te bespreken, ontdekken zonder dat hij of zij zich zorgen hoeft te maken over zijn baan en/of een gelijk oordeel van u als werkgever of collega’s.

Vertrekkend personeel

Helaas moet u werknemer(s) ontslaan. Hier kunnen verschillende oorzaken ten grondslag liggen. Dit zal voor de betrokken werknemer(s) de nodige persoonlijke of sociale problemen veroorzaken. Maar u wilt u verantwoordelijkheid nemen en de werknemer(s) helpen naar nieuw werk. Een bedrijfsmaatje kan hier uitkomst in bieden om eventueel naast of als aanvulling op een re-intergratiebureau en/of de inspanningen van de UWV te ondersteunen bij het vinden van nieuwe werk. Het netwerk van ReconnAct en zijn maatjes kan zorgen voor het eventueel snel vinden van nieuw werk voor u werknemer(s).

De zichtbare betrokkenheid van u als bedrijf door uw werknemer(s) via een bedrijfsmaatje van ReconnAct in en na het ontslag te begeleiden, werkt positief door op het imago van uw bedrijf.