Job/ZZP-Maatjesevent Nederland

Event van 21 Juni is voor de plaatsen Wageningen, Zeist, Barneveld, Amersfoort en HBEL

Graag nodigen we je uit voor het landelijke Jobmaatjesevent van ReconnAct. Je bent van harte welkom! Wij vinden het leuk om je (opnieuw) te ontmoeten en te horen wat jouw ervaringen zijn. 

Wanneer en waar

Datum:   21 juni  2017
Tijd:        16.00 – 19.00 uur (inloop vanaf 15.30 u)
Locatie:  ‘De Soester Duinen’, www.soesterduinen.nl
Adres:     Soesterbergsestraat 188, 3768 MD Soest
     
Op deze bijeenkomst ontmoet je collega-jobmaatjes uit je eigen plaats, maar ook uit andere plaatsen waar ReconnAct op dit moment actief is. Met hen kun je van gedachten wisselen over je ervaringen als jobmaatje. Ook projectleiders  en samenwerkingspartners zijn welkom  op deze bijeenkomst .

Informeren en inspireren 

Naast de onderlinge ontmoeting staat ook informatieoverdracht centraal. Stan Uijland  (dir.ReconnAct) zal  ter introductie kort over de laatste ontwikkelingen en initiatieven vertellen. In onze ReconnAct-projecten worden  jobmaatjes en projectleiders regelmatig geconfronteerd met  (interculturele) verschillen die jij en de deelnemer niet altijd zien aankomen.

dr Noemi Mena Montes  -PhD, Political Communication, Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) en journalist/onderzoeker -  wil ons graag  over interculturele communicatie en samenwerking  inspireren en informeren. Zij is betrokken bij diverse initiatieven rond start ups,  social enterprises en integratie. Ervaringen als jounaliste  in Midden Oosten,  onderzoeker naar en spreker over migratie processen en  de  ‘cross cultural  effects’.  

Na een korte vragenronde dan tijd voor het allerbelangrijkste: kennismaken met elkaar, bijpraten, tips en suggesties uitwisselen en  netwerken. Natuurlijk  met een een hapje en drankje ná.   

Laat weten of je erbij bent! Graag een  email vóór 15 juni naar marianconnotte@reconnact.nl

Graag tot ziens!  Lex Bergers  & Marian Connotte (ReconnAct Jobmaatjes)